Verder leren en je blijven ontwikkelen zien we als een van de belangrijkste duurzame investeringen. Zeker in de complexe en veranderende wereld van vastgoedtaxaties is bijblijven een absolute must.

Lezingen en presentaties
Omdat we vooroplopen op het in Nederland nog vrij ontgonnen gebied van duurzaamheid, geven we geregeld gastcolleges op hogescholen en universiteiten over dit onderwerp. Ook worden we veelvuldig uitgenodigd door bedrijven om te spreken, waarbij duurzaamheid ook vaak de boventoon voert. Bijvoorbeeld omdat een overkoepelende instantie vindt dat er te weinig wordt gedaan aan duurzaamheid binnen een sector en die sector wil motiveren dit meer te gaan doen.

Externe trainingen
Geregeld geven we extern trainingen met uiteenlopende onderwerpen. De ene training gaat over duurzaamheid en de andere training gaat over taxatieleer in het algemeen. Uiteraard geven wij ook incompany trainingen. Alle trainingen en colleges worden door vakmensen gegeven.

Aanvraagformulier trainingen

Uw gegevens:
Waarvoor wilt u ons inhuren?
Opmerkingen
Diensten

Research

Voor opdrachtgevers is marktinformatie van essentieel belang om de juiste beslissing te kunnen nemen. Het researchteam van Dynamis zorgt voor accurate en diepgaande kennis van de markt. Wij onderzoeken en analyseren de vastgoedmarkt en geven onze toekomstverwachtingen. De partners van Dynamis leveren lokale input die door ons landelijke team uitgebreid wordt onderzocht en geanalyseerd. Zo komen we tot onderbouwde interpretaties en heldere conclusies. Dynamis Taxaties Nederland kan door deze samenwerking adviseren over de vastgoedmarkt in al haar aspecten.

“Onderbouwde interpretaties, heldere conclusies en realistische toekomstverwachtingen”

Hoe complex de markt ook is, onze adviezen zijn helder, praktisch en voorzien van toekomstperspectief. Zo weten we zeker dat u de juiste keuze kunt maken.

Onze research-afdeling beschikt over uitzonderlijk veel data en heeft een groot netwerk van gebruikers en vastgoedeigenaren. Periodiek publiceert de research-afdeling van Dynamis rapportages:

· Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

· Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten

· Sprekende Cijfers Woningmarkten

· Sprekende Cijfers Retailmarkten

Diensten

Taxaties

Waarderingen zijn de ruggengraat van een nauwkeurige en betrouwbare vastgoedmarkt. U zoekt een partij die u tijdens het gehele traject kan ondersteunen en begeleiden - waarbij kwaliteit van essentieel belang is. Wij werken objectief, nauwkeurig en met betrouwbare rekenmodellen. Alleen zo weten we zeker dat we bijdragen aan de solide uitgangspunten op basis waarvan u keuzes wilt maken.

Groot bereik, uniforme werkwijze
U profiteert van de kracht van Dynamis: onze partners maken continu gebruik van elkaars netwerk en expertise. Ondanks ons volume is onze werkwijze uniform.

Landelijke vastgoedportefeuilles
Dynamis Taxaties Nederland is het aanspreekpunt voor het taxeren van landelijke vastgoedportefeuilles. Wij werken voor een brede doelgroep zoals: financiers, gebouweigenaren, beleggers en investeerders. Wij taxeren divers onroerend goed zoals kantoren, woningcomplexen, zorgvastgoed (cure & care), logistiek, winkelcentra en industriële complexen. In elk marktsegment hebben wij taxatiespecialisten om u van dienst te zijn.

Onze taxateurs zijn lid van NVM, geregistreerd bij het NRVT, en/of lid van de RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).

Ons werkgebied

We maken taxatierapportages voor onder meer:

 • Aan- en verkoopbeslissingen
 • Aan- en verhuurbesluiten
 • Fusiebesprekingen
 • Financiering onder hypothecair verband
 • Projectontwikkeling
 • ROZ/IPD-vastgoedindex
 • Jaarrekening
 • Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex
 • Minnelijke waarderingen met de belastingdienst
 • Arbitrage zoals huurgeschillen
 • Grondwaardebepaling bijvoorbeeld ten behoeve van uitgifte in erfpacht
 • Contra-expertise
 • WOZ-geschillen
 • Onteigeningszaken