Waarde duurzaamheid

Wat je vandaag doet, bepaalt de toekomst

Dynamis Taxaties maakt de waarde van duurzaamheid inzichtelijk

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de waardebepaling van vastgoed. Onze taxateurs laten duurzaamheid daarom altijd meewegen als ze de waarde van een object vaststellen. En vrijwel uniek in de markt: we vertalen duurzaamheid ook naar marktwaarde. Zo weet u wat u investeert en waarom.

Duurzaamheid heeft waarde. Maar hoeveel waarde? En wat betekent die waarde voor uw investering en uw winst? Wij maken duurzaamheidswaarde voor u inzichtelijk. In heldere, transparante taxatierapporten.


“Duurzaamheid valt te taxeren”

Transparante green valuation kan de katalysator zijn voor meer duurzaamheidinvesteringen. Steeds meer ontwikkelaars, beleggers, financiers en huurders hechten waarde aan een duurzaam gebouw. Internationaal zijn ze op het gebied van duurzaamheid veel verder en blijkt keer op keer dat duurzaamheid waarde heeft. Ook in Nederland liggen de huren gemiddeld hoger bij duurzame gebouwen in verhouding tot vergelijkbare, niet-duurzame gebouwen.

Meer inzicht, meer investering
Reden genoeg voor Dynamis Taxaties om het effect van duurzaamheid apart inzichtelijk te maken in de waardering. Dynamis Taxaties hoopt daarmee niet alleen opdrachtgevers meer inzicht te geven in toegevoegde waarde van duurzaamheid. We proberen eigenaren daarmee ook door middel van de zogeheten quick wins aan te moedigen om extra duurzaamheidsinvesteringen aan te gaan.

Duidelijkheid over het waarde-effect
Nog maar weinig vastgoedeigenaren gaan over tot echte duurzaamheidinvesteringen. Gelukkig wel steeds meer, zeker bij nieuwbouw, maar over all blijven we ver achter op de spelers in de internationale markt. Wij denken dat het gebrek aan investeringen mede ligt aan onduidelijkheid over het waarde-effect.

Direct en indirect rendement
Het direct zichtbare effect (bijvoorbeeld lagere energielasten) komt vaak terecht bij de huurders, waardoor de eigenaar te weinig inzicht heeft in wat de investeringen hem opleveren. Terwijl duurzaamheid indirect en op langere termijn bewezen waarde heeft. Zo blijven huurders langer zitten in een duurzaam gebouw, is er daardoor minder leegstand en zijn er dus minder kosten. Zolang deze indirecte waarde niet helder voorgerekend wordt, haken veel eigenaren af die met een heldere duurzaamheidstaxatie wellicht wél zouden investeren.

Daarom verdisconteren wij duurzaamheid in de marktwaarde en maken we het waarde-effect inzichtelijk. Zo probeert Dynamis Taxaties meer eigenaren tot duurzaamheid te motiveren en over de streep te trekken.

Quick wins
Dynamis Taxaties Nederland B.V. is zich ervan bewust dat de markt-evidence in Nederland nog summier is. In belangrijke mate heeft dit te maken met beperkingen in de registratie en kennis. Dit is voor Baldwin Poolman, directeur van Dynamis Taxaties, geen reden om duurzaamheid niet apart inzichtelijk te maken. ”Duurzaamheid heeft effect op de waarde, dat is zowel internationaal als nationaal gebleken. Door dit transparant te verwerken in onze taxaties proberen wij niet alleen inzicht te verschaffen, maar ook opdrachtgevers aan te sporen om duurzaamheidsinvesteringen te doen.” Daarom neemt Dynamis Taxaties altijd quick wins op in het taxatierapport zodat de opdrachtgevers de mogelijkheden kennen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze duurzame taxaties? Of wilt u een lezing of training rondom duurzaamheid organiseren? Neem contact op met Dynamis Taxaties Nederland B.V.: 030-30789810.