Dynamis steunt Manifest Duurzaamheid

Duurzaamheid zou geen hot item, maar de norm moeten zijn. Daarom ondersteunen wij het Manifest Duurzaamheid van initiatiefnemer Jan Terlouw. Bijvoorbeeld door duurzaamheid en de waarde ervan altijd op te nemen in onze taxaties.

De waarde van duurzaamheid
Steeds meer ontwikkelaars, beleggers, financiers en huurders hechten waarde aan een duurzaam gebouw. Dynamis Taxaties heeft lang gezocht naar een methode om die waarde concreet en transparant inzichtelijk te maken. Met succes: als eerste lukte het Dynamis Taxaties om duurzaamheid in waarde uit te drukken en standaard op te nemen als een apart hoofdstuk in elk taxatierapport. Veel toonaangevende financiers werken nu volgens deze duurzaamheidsmethode.

Duurzame katalysator
Dat heeft een plus-effect: we merken dat transparante ‘green valuation’ de katalysator kan zijn voor meer duurzaamheidinvesteringen.

Baldwin Poolman, directeur Dynamis Taxaties: ”Duurzaamheid heeft effect op de waarde, dat is zowel internationaal als nationaal gebleken. Door dit transparant te verwerken in onze taxaties proberen wij niet alleen inzicht te verschaffen, maar opdrachtgevers ook aan te sporen om duurzaamheidsinvesteringen te doen.”

Quick wins
Om zo veel mogelijk opdrachtgevers aan te sporen om snel met duurzaamheid aan de slag te gaan, neemt Dynamis Taxaties ook altijd quick wins op in het taxatierapport. Die zijn vooral praktisch, uitvoerbaar en inzichtelijk, naast de langetermijninvesteringen en -opbrengsten.

Wat staat er in het Manifest Duurzaamheid?
10 jonge politici ondertekenden het Manifest Duurzaamheid van initiatiefnemer Jan Terlouw. Het bestaat uit 5 punten die het kabinet moeten aansporen om concretere maatregelen te nemen op het gebied van milieu.

  1. De temperatuurstijging beperken met 2 graden Celsius
  2. De vervuiler laten betalen
  3. Elke nieuwe maatregel toetsen aan het effect ervan op de aarde
  4. Multinationals niet minder belasting laten betalen dan midden- en kleinbedrijf
  5. De menselijke maat de norm laten zijn in wetgeving, regelgeving en beleid.

Meer informatie over duurzame taxaties?
Wilt u meer informatie over onze duurzame taxaties? Of wilt u een lezing of training rondom duurzaamheid organiseren? Neem contact op met Dynamis Taxaties Nederland B.V.: 030-3078910.

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Terugblik Seminar Zorgvastgoed 26 september

Terugblik Seminar Zorgvastgoed 26 september

Langer en beter thuis wonen, corporaties en eigenaren van zorgvastgoed moeten hierop inspelen. Het Kadaster becijferde dat mogelijk 3 miljoen m2 leeg komt te staan. De vraag is afgenomen en veel...
Terugblik Seminar Zorgvastgoed 26 september

Terugblik Seminar Zorgvastgoed 26 september

Langer en beter thuis wonen, corporaties en eigenaren van zorgvastgoed moeten hierop inspelen. Het Kadaster becijferde dat mogelijk 3 miljoen m2 leeg komt te staan. De vraag is afgenomen en veel...
Bekijk overzicht