Dynamis: achtergelaten logistieke panden behouden hun potentie

Geschreven door Dynamis op 28 maart 2018

Verouderd aanbod wordt grotendeels opgenomen ondanks nieuwbouwontwikkelingen

Gedurende 2017 is het totale opnamevolume van logistieke panden met bijna driekwart gestegen, in totaal is er maar liefst 1,8 miljoen vierkante meter logistieke bedrijfsruimte aangehuurd of aangekocht in de 27 geanalyseerde regio’s. Tegelijkertijd nam het aanbod toe met een kwart, in totaal staat er begin 2018 meer dan 2 miljoen vierkante meter logistiek vastgoed te koop of te huur. De verruiming van het aanbod wordt grotendeels veroorzaakt door grootschalige nieuwbouwontwikkelingen. De logistieke nieuwbouwvraag wordt steeds groter door de toenemende kwaliteitseisen van gebruikers, gecombineerd met de relatief lage bouwkosten en de ruime beschikbaarheid van ‘green fields’ en kapitaal. De gebruikers die zich vestigen in dergelijke panden laten over het algemeen minder geschikte panden achter in het aanbod. Een groot deel van dit ‘kansarme’ aanbod heeft echter nog ruime potentie in de huidige markt, als logistiek pand of met een andere functie. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Sprekende Cijfers Marktscan Logistiek 2018 van Dynamis makelaars, vastgoedconsultants en taxateurs.

Hotspot Venlo-Venray koploper in opnamevolume

Met een opnamevolume van maar liefst 428.000 m² is de logistieke hotspot Venlo-Venray koploper van Nederland. Op de tweede plaats staat de regio West-Brabant met 228.300 m² opgenomen logistieke bedrijfsruimte. Dit hoge volume is grotendeels toe te schrijven aan de vele nieuwbouwontwikkelingen in Moerdijk. Een opvallende plek drie is weggelegd voor de regio Utrecht, met de ontwikkeling van een aantal nieuwe distributiecentra wordt de positie als hub voor binnenlandse distributie verstevigd.

Ondanks het hoge opnamevolume is het aantal vierkante meters in aanbod gestegen. De oorzaak hiervoor ligt in de toegenomen grootte van de aangeboden panden, aangezien het aantal beschikbare panden juist is afgenomen ten opzichte van een jaar geleden. Een deel van het aanbod voldoet niet aan de huidige gebruikersstandaarden wat betreft vloeroppervlakte, vrije hoogte en draagkracht van de vloer, waardoor veelvuldig voor nieuwbouwontwikkelingen wordt gekozen. In de logistieke markt wordt bovendien een aanzienlijk deel van deze nieuwe objecten op risico gebouwd, wat een opwaarts effect heeft op het aanbodvolume.

Achtergelaten panden behouden potentie

De grote hoeveelheid nieuwbouwontwikkelingen werpt de vraag op wat er gebeurt met de panden die logistieke dienstverleners achterlaten nadat ze een nieuwbouwpand hebben betrokken. Deze achtergelaten panden voldoen vaak niet aan de huidige kwalitatieve maatstaven van vrije hoogte en draagkracht en kunnen daardoor als ‘kansarm’ worden bestempeld. Op basis van een analyse van het aanbod van twee jaar geleden kan echter worden vastgesteld dat dit zogenaamde ‘kansarme’ vastgoed nog potentie heeft in de huidige markt. Meer dan de helft van de in 2016 aangeboden panden voldeed niet aan de destijds gestelde nieuwbouwstandaard, ondertussen is maar liefst driekwart van deze objecten weer in gebruik genomen. Er lijkt daarom ruime potentie te zijn voor panden die in de komende jaren door gebruikers ingewisseld gaan worden voor een nieuw pand. De opgenomen panden worden echter niet meer uitsluitend voor logistieke doeleinden gebruikt, maar ook voor andere functies zoals productie en opslag.

Verwachtingen: logistiek vastgoed blijft profiteren van toenemende handel

Door een aanhoudend lage rente en een toenemend ondernemersvertrouwen zal de dynamiek in de sector de komende jaren blijven aanhouden. De binnenlandse logistieke dienstverleners profiteren van de toenemende consumentenbestedingen en stijgende aandelen e-commerce. Voor internationale dienstverleners is vooral de constante groei van het relevante wereldhandelsvolume positief. Voorgaande betekent dat de ruimtevraag van logistieke partijen de komende periode onverminderd groot blijft en dat ook in 2018 een hoog opnamevolume wordt verwacht.

Dynamis
Neem contact op met Dynamis

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Heimstaden kiest voor Dynamis!

Heimstaden kiest voor Dynamis!

Wij zijn mega trots op de samenwerking die Dynamis is aangegaan met Heimstaden. In de komende periode zullen onze makelaars Heimstaden ondersteunen bij de verkoop van...

Dynamis: nieuwe directeur, nieuwe bestuursvoorzitter en 25-jarig bestaan

Per 1 juli 2018 is Jeroen Kroondijk de nieuwe directeur van Dynamis B.V en is Robert de Joode onze nieuwe bestuursvoorzitter. En eind vorige maand vierden we het 25-jarig bestaan van...
Bekijk overzicht