‘Liever brood dan een groene smoothie’

Afgelopen zaterdag moest ik mij, na een 3-1 verlies tegen TAVV 6 en enkele biertjes tijdens de derde helft, haasten naar de bakker. Mijn brood was op en de bakker zou zo dichtgaan. Helaas was ik niet snel genoeg: het laatste brood was zojuist verkocht. Ik dacht aan de groene boerenkoolsmoothie die nu mijn ontbijt zou worden. Op de fiets naar huis realiseer ik mij hoe de vele huizenzoekers zich moeten voelen in hun zoektocht naar een nieuwe woning die week in week uit achter het net vissen. Nu staat het kopen van een brood in geen verhouding tot het kopen van een huis. Maar inmiddels is de situatie op de woningmarkt in veel steden dermate schrijnend dat potentiële kopers sneller moeten beslissen over het kopen van een huis dan over hun brood. Volkoren of glutenvrij?

Elk kwartaal zie ik het beschikbare woningaanbod met grote stappen dalen, terwijl het aantal transacties nog steeds toeneemt. De vraag naar een woning blijft sterk, nieuwe huishoudens vormen zich razend snel mede door lage rente, de groeiende werkgelegenheid en daardoor de baanzekerheid. Hierdoor droogt het beschikbare aanbod in veel steden snel op. Een situatie die ongekend is, ook in vergelijking met voor de crisis. Het gevolg? Sterk stijgende prijzen, huishoudens die elders hun woningbehoefte uitoefenen en uiteindelijk ook uitstel van de eventuele aankoop. Wat mij betreft geen ideale situatie en één die absoluut niet bijdraagt aan het goed bedienen van de consument. Het enige juiste antwoord op de situatie is het creëren van voldoende nieuw aanbod – en juist dat lijkt ook voor de komende periode nog een probleem.

Ingegeven door stringent beleid omtrent nieuwbouwlocaties lukt het ons niet voldoende nieuw aanbod te creëren. De schreeuw om meer mogelijkheden in het buitengebied om grotere aantallen woningen versneld op de markt te brengen, vindt geen gehoor. Binnenstedelijk bouwen is het devies, en vooral geen weilanden rondom de steden bebouwen. Heus een nobel streven, maar ook een streven dat wat mij betreft haaks staat op wat goede ruimtelijke ordening inhoudt. Zo wordt er namelijk geen goed vestigingsklimaat gecreëerd voor startende huishoudens, de economie is er niet bij gebaat en er wordt onvoldoende rekening gehouden met de belangen en voorBkeuren van de consument, want ook consumenten willen in de groene omgeving van een stad wonen. Daarnaast komt inmiddels in tal van onderzoeken naar voren dat er niet alleen onvoldoende ruimte is binnen het binnenstedelijke gebied, tevens is het financieel lang niet altijd haalbaar en zijn dergelijke plannen tijdrovend, terwijl er nu nood aan de man is.

Demissionair minister Blok gaf hier (terecht) als antwoord op dat hij nog geen consumenten gedwongen onder een brug ziet slapen. Maar wat ik zie: deze consumenten wonen nu vaak noodgedwongen nog in een studentenhuis, bij hun ouders of samen met vrienden. En net als ik eten deze huishoudens ook liever brood met kaas in hun eigen huis, dan een groene smoothie bij hun ouders thuis.

Frank Verwoerd, hoofd Research Dynamis, is finalist voor de Yardi/Vastgoedmarkt Young Talent Award

Breng hier je stem uit op één van de vijf genomineerden!