1920xauto_a1d9eb27-ccb7-47d0-813e-411c07dbb176

Dynamis Taxaties Zorgvastgoed

Dynamis Taxaties Zorgvastgoed

Afschaffing van het bouwregime, invoering van een normatief bekostigingssysteem, normatieve huisvestingscomponent (NHC), leegstand en daarbij behorende financiële risico’s voor rekening eigenaar pand of zorgexploitant? Scheiden van wonen en zorg?

Wet langdurige zorg (Wlz) of PGB, nee toch WMO. Indiceert het CIZ Zorgzwaartepaketten (ZZP) of zorgprofielen? Diagnose behandel combinatie (DBC)! Cure & Care. Wilt u Zorgvastgoed opschalen, afstoten of toch exploiteren? En welke rol speelt het College Sanering Zorginstellingen?

Hét begint met adviseurs die dezelfde taal spreken. Dynamis Taxaties Nederland spreekt de taal van de zorg en die van Zorgvastgoed in het bijzonder. Wij zijn dan ook uw ideale taxateur met betrekking tot uw Zorgvastgoed.

De uitvoering en inhoud van onze taxaties:

1. Landelijk Zorgvastgoed team met lokale verankering

2. DESTEP analyse (lees meer via onze link)

3. Beoordeling van: Markt, Pand en Exploitant

Informatie nodig?

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.